Adresgegevens

Van Eesterensingel 118b, 2951 CM, Alblasserdam

Huur/koopprijs

Huurprijs: circa € 37.000,-, excl. btw, voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 182 m²

Een project in opdracht van Multi Netherlands

ALGEMEEN

Winkelruimte, van circa 182 m² BVO, gelegen aan de Van Eesterensingel 118b te Alblasserdam.

Winkelcentrum "Makadocenter" is gelegen in de gemeente Alblasserdam en is uitermate gunstig gesitueerd in het centrum van Alblasserdam. in het overdekte centrum is een divers scala aan winkels en horecagelegenheden. Van reisbureau tot kaaswinkel, van Wibra, Blokker en DA, en van Hema tot Albert Heijn en Lidl. Je kunt hier terecht voor al je boodschappen!

Shoppen zonder zorgen, parkeren is bij Makado namelijk gratis!

De gemeente Alblasserdam heeft de laatste jaren uitbreiding gekregen met diverse nieuwe woonwijken.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Winkelcentrum Makadocenter is gelegen in het hart van Alblasserdam en met de auto goed te bereiken. Zeer goed aangesloten op het snelwegnetwerk A15 met regionaal bereik, op slechts 20 autominuten rijden vanaf Dordrecht-Centrum en Rotterdam.

Parkeren op parkeerterrein voor de winkels.

Op loopafstand is een bushalte aanwezig met streekvervoer (buslijn 16, 89, 90,116 en 190) naar o.a. Dordrecht, Ridderkerk en Rotterdam.

BESTEMMING

De winkelruimte dient uitsluitend te worden gebruikt worden als winkelruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW.

BESCHIKBAAR

Winkelruimte van ca. 182 m² BVO op de begane grond.

In goed overleg is deze winkelruimte binnenkort beschikbaar.

De winkelruimte is beschikbaar voor diverse branches. 

VOORZIENINGEN

De winkelruimte wordt volledig casco verhuurd, doch in huidige staat, leeg en bezemschoon, ter beschikking gesteld. Huurder draagt zelf zorg voor installaties; opstelplaatsen voor koelmachines zullen door verhuurder nader worden bepaald. Aansluitingen voor elektra, water en gas dienen door huurder zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd.

De eventuele aanwezige voorzieningen boven casco zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich voor haar rekening tot volledig onderhoud en/of eventuele gehele of gedeeltelijke vervanging van de genoemde voorzieningen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de ruimte in cascostaat, leeg en bezemschoon, aan verhuurder worden opgeleverd.

Huurder verplicht zich toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of –wijzigingen van of aan het gehuurde.

Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van de gemeente t.a.v. presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een eventueel benodigde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd. Dit is tevens van toepassing ten behoeve van reclame-uitingen van huurder.

PARKEREN

Gratis parkeren op het parkeerterrein voor het winkelcentrum.

HUURPRIJS

De huurprijs voor de winkelruimte is € 37.000,-

De huurprijs is per jaar exclusief btw, service- en promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend. Prijspeil 1 maart 2019.

HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN

Het voorschot servicekosten is € 2.794,-

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2018.

PROMOTIEKOSTEN

De promotiekosten zijn € 285,-

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2018.

HUURINGANGSDATUM

De winkel is, in goed overleg, nagenoeg per direct beschikbaar.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST

Standaard huurovereenkomst conform model ROZ 2015, aangevuld met project- en beleggerspecifieke bepalingen.

HUURPRIJSHERZIENING

Vanaf de datum van bouwkundige oplevering wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief servicekosten en btw.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% btw belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de exploitatie van de gewenste branche. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente.

Voor meer informatie over het winkelcentrum 'Makadocenter' verwijzen wij u naar de website, http://www.makado-winkelcentrum.nl

 

De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.