Adresgegevens

Liesveld 140-144, 3131 CM, Vlaardingen

Huur/koopprijs

Huurprijs: circa € 53.783,-/jaar, excl. btw en voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 279 m²

Een object in opdracht van Multi Netherlands

 

ALGEMEEN

Winkelruimte, van circa 279 m² BVO, gelegen aan het Liesveld 140-144 te Vlaardingen

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

In het hart van Vlaardingen vindt u Winkelcentrum Liesveld. Meer dan 12.000 vierkante meter winkelplezier en dat dan ook nog overdekt. Weer of geen weer; het is altijd 'Liesveldweer'. U vindt er een breed aanbod aan winkels op het gebied van mode en schoenen, woninginrichting, telefonie, verzorgingsproducten, fotografie en elektronica en wat al niet meer. En er is altijd een plek waar je tussendoor iets kunt eten en/of drinken.

Winkelcentrum Liesveld kent iedere eerste zondag van de maand een koopzondag en met grote regelmaat worden er hartverwarmende evenementen georganiseerd die een verblijf nog leuker maken. Kortom: compleet en aangenaam shoppen in een gemoedelijke sfeer in een winkelcentrum dat zijn gelijke in de omgeving niet kent.

Het winkelcentrum is per (stads)bus, sprinter/trein (vanaf station 3 minuten loopafstand), als met de auto uitstekend bereikbaar.

BESCHIKBAAR/BRANCHE

De winkelruimte dient uitsluitend te worden gebruikt worden als winkelruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW. 

De winkel is beschikbaar voor diverse branches. 

VOORZIENINGEN WINKEL

De winkelruimte bestaat uit circa 279 m² verdeeld over circa 209 m² op de begane grond en circa 70 m² in het souterrain.

De winkelruimte wordt in huidige staat, volledig casco, leeg en bezemschoon, ter beschikking gesteld, dat wil zeggen dat de wanden, kolommen en vloeren onafgewerkt aan de huurder worden opgeleverd. Huurder draagt zelf zorg voor verwarming en koelinstallaties; opstelplaatsen voor koelmachines zullen door verhuurder nader worden bepaald. Aansluitingen voor elektra, water en gas dienen door huurder zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd.

De eventuele aanwezige voorzieningen boven casco zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich voor haar rekening tot volledig onderhoud en/of eventuele gehele of gedeeltelijke vervanging van de genoemde voorzieningen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de ruimte in cascostaat, leeg en bezemschoon, aan verhuurder worden opgeleverd.

Huurder verplicht zich toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of –wijzigingen van of aan het gehuurde.

Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van de gemeente t.a.v. presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een eventueel benodigde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd. 

PARKEREN

In de parkeergarage bij het winkelcentrum zijn er voldoende parkeerplaatsen. In de straten rondom het winkelcentrum zijn diverse openbare parkeerplaatsen.

HUURPRIJS

De huurprijs voor de winkelruimte is € 53.783,-/jaar (€ 4.481,92,-/maand).

De huurprijs is per jaar exclusief btw, stook- en servicekosten en promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 1 maart 2019.

HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.

VOORSCHOT STOOK- EN SERVICEKOSTEN

€ 14,00/m²/jaar

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 1 maart 2019.

PROMOTIEKOSTEN

€ 7,00/m²/jaar

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 1 maart 2019.

HUURINGANGSDATUM

Nader overeen te komen.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST

Conform model ROZ (2012). Aan alle contractuele verplichtingen dient voor bouwkundige oplevering te zijn voldaan: huurder krijgt de beschikking over de winkelruimte mits verhuurder de getekende huurovereenkomst, bankgarantie en eerste huurbetaling heeft ontvangen. In geval van latere ontvangst van voornoemde bescheiden is huurder huur, stook-/service- en promotiekosten verschuldigd vanaf de geplande opleveringsdatum. 

HUURPRIJSHERZIENING

Vanaf de datum van bouwkundig oplevering wordt de dan geldende huurprijs jaarlijks, conform model ROZ, geïndexeerd aan de hand van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief stook-/servicekosten en promotiekosten inclusief BTW.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de stook-/service-/promotiekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% BTW belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behode uitvoering van de gewenste winkel. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente. Een eventueel benodigde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd.

COURTAGE

Bij een transactie behoeft Huurder geen courtage te betalen.

De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.