Adresgegevens

Henry Dunantlaan 1, 2992 KP, Barendrecht

Huur/koopprijs

€ 15.950,00 per jaar

Soort object

Kantoorruimte

Oppervlakte

ca. 110 m²

Locatie

Het kantoorgebouw is gelegen aan de Henry Dunantlaan 1, langs rijksweg A15, aan de rand van het centrum van Barendrecht.

Te huur

In het kantoorgebouw is circa 110 m² b.v.o. hoogwaardige kantoorruimte op de derde verdieping voor verhuur beschikbaar.

Het gehuurde betreft een luxe afgewerkte en gestoffeerde kantoorruimte, een eigen pantry en gezamenlijke toiletgroep.

Bovengenoemde metrage betreft de netto kantoorruimte en een deel van de algemene ruimten.

In de ruimte wordt een snelle wifiverbinding aangeboden en is uitgerust met zonwering en airconditioning.

Huurder kan er voor kiezen om het bestaande, als nieuwe meubilair, tegen vergoeding in gebruik te nemen.

Parkeren

Huurplaatsen op eigen terrein voor het gebouw.

Verhuurder      

Rotterdams Vastgoedfonds VI C.V.

Bestemming

Het gehuurde dient te worden gebruikt als kantoorruimte ten behoeve van het uitvoeren van bureauwerkzaamheden en parkeerplaatsen ten behoeve van het stallen van personen- en motorvoertuigen. Verhuurder garandeert dat dit gebruik in overeenstemming is met de bestemming van het gehuurde.

Huurperiode

5 jaar waarna de huurovereenkomst wordt voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.

Huuringangsdatum

In goed overleg te bepalen.

Huurprijs

Kantoorruimte met parkeerplaatsen

€ 15.950,- per jaar/€ 1.329,17 per maand.

Meubilair

€ 2.200,- per jaar/€ 183,33 per maand.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw.

BTW

Huurder is btw-plichtig. Er zal btw over de huur verschuldigd zijn. Huurder verklaart voor tenminste 90% met btw belaste prestaties te verrichten in het gehuurde.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks op basis van de Consumenten Prijsindexcijfer, reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum.

Betaling

Per maand vooruit.

Servicekosten/ leveringen en diensten

Het voorschotbedrag servicekosten betreft € 26,- per m² per jaar, excl. btw.

Overzicht van de hierbij behorende leveringen en diensten:

•            Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;

•            Waterverbruik inclusief vastrecht;

•            Gasverbruik inclusief vastrecht;

•            Onderhoud algemene verlichting + noodverlichting;

•            Onderhoud liftinstallatie;

•            Onderhoud CV installatie;

•            Onderhoud verwarmingsinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie;

•            Onderhoud brandmeldinstallatie;

•            Onderhoud brandhaspels;

•            Onderhoud en inspectie elektrische installaties;

•            Onderhoud buitenterrein;

•            Glasbewassing gevelglas (buitenzijde);

•            Verzorging containerhuur, afvalhok e.d.;

•            Beheersmaatregelen aan gebouw gebonden waterleiding, benodigd in het kader van

              legionella-preventie;

•            Administratiekosten ad 5% over de geleverde diensten.

Zekerheidstelling huurder

Op basis van 3 maanden huurverplichting incl. btw.

Huurcontract

Standaard ROZ huurovereenkomst, model 2015.

Energielabel

Het gebouw heeft label A.

Naamsaanduiding

Verhuurder zal voor rekening huurder en in overleg met huurder zorgdragen voor het plaatsen, en het bij het einde van de huurovereenkomst verwijderen van naamaanduiding op zuil ter plaatse van inrit en op entree pui.

 

De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.