Adresgegevens

Slangenburg 8, 3328 DN, Dordrecht

Huur/koopprijs

Huurprijs: circa € 15.750,- exclusief btw, voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 75 m² winkelruimte

Verhuur in opdracht van vastgoedeigenaar

 

ALGEMEEN

Winkelruimte van ca. 75 m², gelegen aan de Slangenburg 8, 3328 DN te Dordrecht.

De winkelruimte is gelegen in winkelcentrum "Slangenburg". In het winkelcentrum is een Jumbo Supermarkt, een kapsalon en een cafetaria gevestigd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Winkelcentrum Slangenburg is gunstig gelegen en met openbaar vervoer en de auto goed te bereiken.

Parkeermogelijkheden achter de winkel.

Op loopafstand/Naast het winkelcentrum is een bushalte aanwezig.

BESTEMMING

De winkelruimte dient uitsluitend te worden gebruikt worden als winkelruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW.

BESCHIKBAAR

Winkelruimte van ca. 75 m² bvo op de begane grond.

De winkelruimte is beschikbaar voor diverse branches.

VOORZIENINGEN

De winkelruimte wordt volledig casco verhuurd, doch in huidige staat, leeg en bezemschoon, ter beschikking gesteld. Huurder draagt zelf zorg voor alle benodigde installaties (waaronder luchtbehandeling); opstelplaatsen voor koelmachines zullen door verhuurder nader worden bepaald. Aansluitingen voor elektra, water en gas dienen door huurder zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd.

De eventuele aanwezige voorzieningen boven casco zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich voor haar rekening tot volledig onderhoud en/of eventuele gehele of gedeeltelijke vervanging van de genoemde voorzieningen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de ruimte in cascostaat, leeg en bezemschoon, aan verhuurder worden opgeleverd.

Huurder verplicht zich eveneens toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of wijzigingen van of aan het gehuurde. De verbouwingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden aangemeld. Om de door u geplande verbouwingswerkzaamheden te kunnen beoordelen ontvangt verhuurder/beheerder graag tijdig de volgende gegevens van huurder:

- verbouwingsplanning in kalenderdagen;

- indelingstekening / lay-out schaal 1:100 of 1:50;

- aansluitdetails;

- puiaanzicht inclusief bovenliggende en naastgelegen bebouwing;

- langsdoorsnede over de entreepui met plafondhoogtes aangegeven;

- plafondtekening met verlichting, noodverlichting en sprinkler;

- ventilatie en aansluitgegevens;

- riolering en sanitair;

- ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels en handbrandmelders;

- toe te passen materialen, ral kleuren;

- aan te brengen reclames (voorzien van tekening in kleur).

Een eventueel benodigde omgevingsvergunning wordt door huurder aangevraagd. Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van de gemeente t.a.v. presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een eventueel benodigde omgevings-/horecavergunning wordt door huurder aangevraagd. Dit is tevens van toepassing ten behoeve van reclame-uitingen van huurder.

PARKEREN

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving. Parkeren is gratis.

HUURPRIJS

De huurprijs voor de winkelruimte is € 15.750,-

De huurprijs is per jaar exclusief btw, service- en eventuele promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend. Prijspeil 1 maart 2019.

HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN

Het voorschot servicekosten is nader te bepalen c.q. overeen te komen.

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

PROMOTIEKOSTEN

Niet van toepassing.

HUURINGANGSDATUM

De winkelruimte is, in goed overleg, snel beschikbaar.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST

Standaard huurovereenkomst conform model ROZ 2015.

HUURPRIJSHERZIENING

Vanaf de datum van bouwkundige oplevering wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief service- en promotiekosten en btw.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% btw belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de exploitatie van de gewenste branche. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente.

De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.