Adresgegevens

Picassopassage 22, 2907 ME, Capelle aan den IJssel

Huur/koopprijs

Huurprijs: circa € 36.000,- exclusief btw, voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 210 m²

Een project in opdracht van Orange Capital Partners (OCP)

 

ALGEMEEN

Winkelruimte van ca. 210 m², gelegen aan de Picassopassage 22, 2907 ME te Capelle aan den IJssel.

De winkelruimte is gelegen in winkelcentrum "De Scholver" in de wijk Schollevaar. In het winkelcentrum is een divers scala aan winkels en horecagelegenheden.

Winkelcentrum de Scholver en de directe omgeving zullen dit jaar een metamorfose ondergaan. De nieuwe eigenaar van het winkelcentrum heeft ambitieuze plannen. Om het centrum weer toekomstbestendig te maken zullen de noord- en zuidentree anders ingericht worden. De bestaande overkappingen verdwijnen. Aan de noordzijde komen een mooie trap en een lift. Aan de zuidzijde/het Pier Panderplein komt gezinshoreca met aangrenzend een terras. De verouderde gevels maken plaats voor eigentijdse architectuur.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Winkelcentrum de Scholver is gunstig gelegen en met openbaar vervoer en de auto goed te bereiken.

Shoppen zonder zorgen! Parkeren is in de parkeergarage onder de winkels namelijk gratis!

Op loopafstand is een bushalte (lijn 20) en het treinstation/sprinterlijn aanwezig.

BESTEMMING

De winkelruimte dient uitsluitend te worden gebruikt worden als winkelruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW.

BESCHIKBAAR

Winkelruimte van ca. 210 m² bvo op de begane grond.

De winkelruimte is beschikbaar voor diverse branches.

VOORZIENINGEN

De winkelruimte wordt volledig casco verhuurd, doch in huidige staat, leeg en bezemschoon, ter beschikking gesteld. Huurder draagt zelf zorg voor installaties; opstelplaatsen voor koelmachines zullen door verhuurder nader worden bepaald. Aansluitingen voor elektra, water en gas/stadsverwarming dienen door huurder zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd.

De eventuele aanwezige voorzieningen boven casco zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich voor haar rekening tot volledig onderhoud en/of eventuele gehele of gedeeltelijke vervanging van de genoemde voorzieningen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de ruimte in cascostaat, leeg en bezemschoon, aan verhuurder worden opgeleverd.

Huurder verplicht zich toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of –wijzigingen van of aan het gehuurde.

Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van de gemeente t.a.v. presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een eventueel benodigde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd. Dit is tevens van toepassing ten behoeve van reclame-uitingen van huurder.

PARKEREN

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de parkeergarage. Parkeren is gratis.

HUURPRIJS

De huurprijs voor de winkelruimte is € 36.000,-

De huurprijs is per jaar exclusief btw, service- en promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend. Prijspeil 1 maart 2018.

HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN

Het voorschot servicekosten is € 3.532,50

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2018.

PROMOTIEKOSTEN

De promotiekosten zijn € 2.676,85

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2018.

HUURINGANGSDATUM

De winkel is, in goed overleg, snel beschikbaar.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST

Standaard huurovereenkomst conform model ROZ 2015.

HUURPRIJSHERZIENING

Vanaf de datum van bouwkundige oplevering wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief service- en promotiekosten en btw.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% btw belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de exploitatie van de gewenste branche. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente.

 Voor meer informatie over het winkelcentrum 'Crabbehof' verwijzen wij u naar de website, www.winkelcentrumdescholver.nl

De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.